آزمون های روانشناسی کودک

ما در کلینیک اندیشه مهر خدمات ارزیابی پیشرفته و تخصصی برای کودکان و نوجوانان در حوزه:

ارزیابی تیز هوشان

ارزیابی جامع روانی تحصیلی

ارزیابی بیش فعالی و نقص توجه

ارزیابی نیمرخ شناختی

ارزیابی عاطفی و اجتماعی

ارزیابی طیف اتیسم

ارزیابی توانمندی های شغلی

ما در اندیشه مهر با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های روانسجی و عصب‌شناختی دقیق، ابعاد و ویژگی‌های مختلف کودکان و نوجوانان را ارزیابی می‌کنیم. این ارزیابی‌ها، نقشه راه روشنی برای برنامه‌ریزی و پیشرفت افراد، به مدیران مراکز آموزشی، والدین، معلمان خواهد داد که بتوانند با برنامه ریزی آینده روشنی برای فرزندان خود محیا کنند. ما در اندیشه مهر چند دسته ارزیابی بخصوص برای ارزیابی وجوه مختلف توانمندی فرد ارائه می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توان نقشه راه و برنامه مشخصی برای توانمندی فرد در تمام زمینه‌ها کرد.

ارزیابی تیز هوشان +6

ارزیابی تیز هوشان +6

زمانی از این نوع ارزیابی استفاده می‌شود که توانمندی‌های یک کودک از نظر قضاوت منطقی و توانایی حل مساله از سنی که در آن هست بالاتر باشد. این ارزیابی توانمندی‌های کودک را در بیشتر حوزه‌هایی که پیش‌بینی کننده موفق تحصیلی و شغلی در آینده هست را نشان میدهد. با کمک این ارزیابی و تشکیل نیمه دقیقی از توانمندی‌های فرد می‌توان برنامه‌ریزی دقیقی برای بثمر رساندن میوه استعدادهای فرد کرد.

زمانی استفاده می شود که:

 •  فرد از نظر تحصیلی سرآمد است.
 • کنجکاو است و به یادگیری علاقه نشان می‌دهد.
 • مهارت های کلامی بالایی دارد(بنظر از هم سن های خود بهتر و فصیح تر صحبت میکند)
 • خلاق است و به مسائل بطور متفاوت نگاه می‌کند.
شروع آزمون توضیحات بیشتر

ارزیابی بیش فعالی و نقص توجه +6

ارزیابی بیش فعالی و نقص توجه یک زیر مجموعه از ارزیابی جامع روانی تحصیلی با تاکید ویژه بر سنجش مهارت های توجه، تمرکز ، خود تنظیمی ، سازمان دهی، و کنترل تکانه است. هدف این ارزیابی این است که بیش فعالی و نقص توجه را تشخیص و یا رد کند و در صورت تشخیص نیم رخ دقیقی از نوع و شدت آن بدست دهد که برای برنامه ریزی درمان و توانبخشی ذهنی واجب است.

زمانی استفاده می شود که :

 • شخص در تمرکز کردن مشکل دارد
 • درفعالیت هایی که به تلاش ذهنی نیاز دارد با مشکل روبروست
 • به راحتی حواسش پرت می شود و نا منظم است
 • رفتار تکانشی و بودن فکر دارد.
شروع آزمون توضیحات بیشتر
ارزیابی بیش فعالی و نقص توجه +6
ارزیابی جامع روانی تحصیلی +6

ارزیابی جامع روانی تحصیلی +6

زمانی از این ارزیابی استفاده می‌شود که می‌خواهیم یک نیمرخ جامع از مهارت‌های شناختی فرد بدست بیاوریم. این ارزیابی به ما نشان می‌دهد که آیا فرد یک ناتوانی یادگیری و یا یک مشکلی دارد بر یادگیری وی تاثیر می‌گذارد. اگر در این فرآیند توسط متخصص، فرد تشخیصی دریافت کند می‌توان برنامه درمانی را بر اساس این ارزیابی مشخص کرد و اقدامات لازم را انجام داد.

زمانی استفاده می‌شود که :

 • فرد در یادگیری مشکل دارد و سخت یاد می‌گیرد.
 • از نظر تحصیلی عقب افتاده است.
 • وقتی اقدامات اولیه به فرد در یادگیری کمک نمی کند.
 • فرد نیاز برای یادگیری نیاز به اقدامات ویژه دارد.
تعیین وقت ارزیابی توضیحات بیشتر

ارزیابی نیم رخ شناختی +6

ارزیابی نیم رخ شناختی را می توان به تمام کودکان و نو جوانان توصیه کرد. هر شخص یک توانمندی شناختی منحصر به فرد دارد و بر اساس آن می توان یک روش یادگیری بطور ویژه برای فرد تهیه کرد که فقط و فقط برای خودش مناسب هست و بر دیگری کارساز نیست.

زمانی پیشنهاد میشود که:

 • شما می خواهد نقاط قوت و ضعف یک کودک و یا نوجوان را متوجه شوید.
 • می خواهد روش یادگیری فرد را شخصی سازی کنید
 • می خواهید مسیر شغلی فرد را در سنین کمتر مشخص کنید
 • برای تمام افراد 6-16 پیشنهاد می شود.
تعیین وقت ارزیابی توضیحات بیشتر
ارزیابی نیم رخ شناختی +6
ارزیابی عاطفی و اجتماعی +5

ارزیابی عاطفی و اجتماعی +5

این نوع ارزیابی زمانی استفاده می شود که بخواهیم زندگی درونی فرد را با توجه به ، احساس ها، افکار، مکانیسم های مقابله، و نگاه بخود و دنیا را جستجو کنیم. زمانی این ارزیابی پیشنهاد می شود که کودک مشکلات عاطفی، اجتماعی، یا رفتاری مثل اعتماد بنفس پایین، پرخاشگری، سرپیچی ، افسردگی، اضطراب و مشکلات خانوادگی و ..... از خود نشان می دهد. این اطلاعات از طریق روش های مختلف ارزیابی مثل مصاحبه، پرسشنامه ، مشاهده کودک، تست های فرافکن و نقاشی و...... جمع می شود.

زمانی پیشنهاد می شود که:

 • فرد بنظر مضطرب یا غمگین است
 • فرد خشم های فورانی و نامناسب با موقعیت نشان می دهد
 • به دیگران پرخاشگری می کند
 • مشکلات اجتماعی از خود نشان می دهد
 • اعتماد بنفس پایین  دارد.
تعیین وقت ارزیابی

ارزیابی طیف اتیسم +5

این نوع از ارزیابی اغلب شامل مقیاس های ، توانمندی شناختی، زبان، مهارت های پردازش و پیشرفت تحصیلی است. بعنوان بخشی از فرایند ارزیابی، ما جزئیات تاریخچه رشدی کودک را بررسی و نحوه تعامل کودک را با افراد مختلف را مشاهده می کنیم. همچنین گزارش هایی از مهارت های اجتماعی را با تست های فرافکن جمع آوری میکنیم و روشن می کنیم که چگونه به دنیا نگاه میکنند.

زمانی پیشنهاد می شود که:

 • فرد در تعاملات اجتماعی مشکل دارد و با تاخیر این تعاملات را آغاز کرده
 • علایق کم و محدود دارد
 • به بو ، لمس، نو و یا صدا خیلی حساسیت نشان میدهد.
 • در همراه شدن با همسالانش مشکل دارد.
تعیین وقت ارزیابی
ارزیابی طیف اتیسم +5
ارزیابی توانمندی های شغلی 16-25

ارزیابی توانمندی های شغلی 16-25

ارزیابی توامندی شغلی معمولا برای نوجوانان بالای 15سال توصیه میشود که به فهم توانمندی های شخصی و شناختی خود علاقه مندند و می خواهند بدانند که این ویژگی ها بر زندگی شغلی و حرفه ایی آنها چگونه تاثیر می گذارد. این سبک از ارزیابی تمایلات ، علایق، و صفت های شخصتی فرد را می سنجد و همراه با یک سری مصاحبه و بحث پیرامون خودآگاهی فرد و هدف گذاری شخصی است. این ارزیابی برای نوجوانان دبیرستانی و یا دانشجویانی که می خواهند مسیر دیگری در زندگی پیش ببرند کمک کننده خواهد بود.

زمانی پیشنهاد می شود

 • برای هر  نوجوان و یا جوانی توصیه می شود
 • قبل از ورود به دانشگاه توصیه می شود.
تعیین وقت ارزیابی