پادکست های افسانه های ازدواج

قسمت اول - افسانه های ازدواج

قسمت اول - افسانه های ازدواج

در این مبحث به باورهای اشتباه درباره ازدواج که بسیار شایع است میپردازیم یعنی افسانه های ازدواج، اعتقاداتی که بین مردم رواج دارد...

قسمت دوم - افسانه های ازدواج

قسمت دوم - افسانه های ازدواج

افسانه های ازدواج و این باورها متاسفانه بین مردم خیلی شایع هستند. یکی از این باورها این است که ازدواج طبیعی و سالم خودبخود پیش می آید و دلتون رو به دریا بزنید همه چیز خودش درست میشه ...

قسمت سوم - افسانه های ازدواج

قسمت سوم - افسانه های ازدواج

یکی از این باورهای غلط این هست که اگر اختلافی وجود دارد فقط به خاطر رفتار همسرم هست و اگر او خودش را درست کند همه چیز درست میشه...