تفکر نقاد


مجموع وبینارهای آموزشی بهداشت روان مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع: تفکر نقاد

مدرس: دکتر ربابه نوری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی


اشتراک در شبکه های اجتماعیارسال دیدگاه