بخشش در روابط عاطفی


مجموع وبینارهای آموزشی بهداشت روان مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع: بخشش در روابط عاطفی

مدرس: دکتر ربابه نوری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی


اشتراک در شبکه های اجتماعیارسال دیدگاه