پادکست های روانشناسی هیجان: آشنایی با اختلالات هیجانی و راهکارهای مواجهه با آنها

قسمت اول - افسردگی (بخش اول)

قسمت اول - افسردگی (بخش اول)

ما در جلسات قبل در مورد انواع هیجان صحبت کردیم. در این جلسات درباره اختلالات هیجانی صحبت میکنیم که بسیار شایع هستند...

قسمت اول - افسردگی (بخش دوم)

قسمت اول - افسردگی (بخش دوم)

در پادکست قبلی در مورد افسردگی صحبت کردیم. یکی دیگر از اختلالات افسردگی، افسردگی مداوم است. یک افسردگی خفیف ولی مزمن است...

قسمت دوم - تفاوت سوگ و افسردگی

قسمت دوم - تفاوت سوگ و افسردگی

سوالی که مطرح میشود این است که فرق بین سوگ و افسردگی چیست؟ خیلی مهم است چون سوگ اگر به درستی پیش نرود افسردگی میشود...

قسمت سوم - فوبی

قسمت سوم - فوبی

در اینجا به یکی از انواع اختلالات اضطرابی خاص که به آن فوبی های خاص میپردازیم. فوبی اختلالی ست که بر اساس یک ترس غیر منطقی به وجود میاد...

قسمت چهارم - فوبی خاص

قسمت چهارم - فوبی خاص

قسمت پنجم - فوبی اجتماعی

قسمت پنجم - فوبی اجتماعی

در اضطراب اجتماعی فرد اضطرابش برمیگردد به ارتباطش با مردم. در تنهایی هیچ مشکلی ندارد، خیلی خوب حرف میزند و سخنرانی میکند و ...

قسمت ششم - آگورا فوبیا

قسمت ششم - آگورا فوبیا

آگورا فوبیا یکی دیگر از اختلالات فوبیا از اختلالات اضطرابی است که در این شرایط فرد خودش را از موقعیتهایی که مربوط به مکانهای باز و محل رفت و آمد است محدود میکند. گذر هراسی معنی شده ...

قسمت هفتم - پنیک اتک

قسمت هفتم - پنیک اتک

بحث دیگری را در اختلال اضطرابی داریم تحت عنوان اختلال پنیک یا حمله وحشت یا اضطراب که عمدتا این حالتی که شخص تجربه میکند مثل این هست که دچار حمله قلبی شده...

قسمت هشتم - اختلال اضطراب فراگیر

قسمت هشتم - اختلال اضطراب فراگیر

تا اینجا برای اینکه بتونید اضطراب عادی را از اضطراب بیمارگون تشخیص بدید ما چند اختلال اضطرابی را معرفی کردیم. سر جلسه امتحان درصدی از اضطراب عادیست...

قسمت نهم - اختلال ملال پیش از قاعدگی

قسمت نهم - اختلال ملال پیش از قاعدگی

اختلالاتی که مطرح شد جهت اطلاع رسانی است و به معنی تشخیص نیست. خیلی موارد هست که متخصصین بالینی باید بررسی کنند..