پادکست های عشق و رابطه: راهنمایی برای روابط عاطفی سالم

قسمت اول - آغاز رابطه عاطفی سالم

قسمت اول - آغاز رابطه عاطفی سالم

رابطه پدیده پیچیده ای است و از آنجا که سوالات زیادی در این رابطه در جلاسات روان درمانی مطرح میشود و برمیگردد به حوزه ارتباط ...

قسمت دوم - ازدواج سفید

قسمت دوم - ازدواج سفید

یکی از باورهای اشتباهی که وجود دارد این هست که اگر آدمها قبل از ازدواج با هم زندگی مشترکی داشته باشند چه به صورت ازدواج سفید یا ...

قسمت سوم - سن ازدواج

قسمت سوم - سن ازدواج

در این جلسه به این موضوع میپردازیم که چه سنی مناسب ازدواج است. پدرها و مادرها نگران این هستند که از سن ازدواج فرزندشون بگذرد...

قسمت چهارم - مهارت حرف زدن در ازدواج

قسمت چهارم - مهارت حرف زدن در ازدواج

بحثمون در رابطه با توانمندیهای لازم برای ازدواج هست. اینکه ما یک ازدواج سالم و موفقی داشته باشیم که آرزوی هر انسانی هست ...

قسمت پنجم - مهارت همکاری در ازدواج

قسمت پنجم - مهارت همکاری در ازدواج

خیلی مهم است که زن و مردی که با هم ازدواج میکنند، اولین چیزی که مهم است تقسیم کار و همکاریست. چیزی که خیلی کم در رابطه با آن صحبت شده ...

قسمت ششم - مهارت همدلی در ازدواج

قسمت ششم - مهارت همدلی در ازدواج

برای اینکه ازدواج و زندگی خوب و با کیفتی داشته باشیم، باید یکسری توانمندیها رو داشته باشیم و یکی از مهمترین آنها این است که بتوانیم طرف مقابلمون رو بفهمیم...

قسمت هفتم - مهارت حل تعارض در ازدواج

قسمت هفتم - مهارت حل تعارض در ازدواج

در این پادکست به بحث اختلافات میپردازیم و خیلی مهم است. توجه به اختلافات برای کسانی که میخواهند با هم ازدواج کنند خیلی کم هست ...

قسمت هشتم - مهارت ابراز علاقه در ازدواج

قسمت هشتم - مهارت ابراز علاقه در ازدواج

بحث امروز ما در رابطه با عشق است و اینکه واقعا این مفهوم رو بشناسیم ...