پادکست های روابط سمی و نشانه های آن

قسمت اول - روابط سمی و نشانه های آن

قسمت اول - روابط سمی و نشانه های آن

بحث ما در رابطه با روابط سمی هست. اگر در برقراری رابطه مراقب خودمون و روابطمون نباشیم احتمال اینکه روابط سمی شود خیلی زیاد است و ...

قسمت دوم - روابط سمی و نشانه های آن

قسمت دوم - روابط سمی و نشانه های آن

برای سلامت روابط مبحث روابط سمی رو در نظر گفتیم. در این پادکست تعدادی دیگر از نشانه های هشدار را در روابط سمی رو خدمتتون عرض میکنم ...

قسمت سوم - روابط سمی و نشانه های آن

قسمت سوم - روابط سمی و نشانه های آن

یک سوالی که مطرح میشود این هست که چرا بعضی افراد رابطه سمی برقرار میکنند چرا یک رابطه راحتی رو نمیتونن برقرار کنند ...

قسمت چهارم - روابط سمی و نشانه های آن

قسمت چهارم - روابط سمی و نشانه های آن

در قسمت های قبل انواع مختلف روابط سمی و پیامدها، انگیزه ها و دلایلش را بررسی کردیم و حالا برای رهایی از رابطه سمی چیکار باید کرد...

قسمت پنجم - روابط سمی و نشانه های آن

قسمت پنجم - روابط سمی و نشانه های آن

یک سوالی که مطرح میشود این هست که چرا بعضی افراد در یک رابطه سمی باقی میمانند. با وجودی که میداند که در این رابطه آزار میبیند...

قسمت ششم - روابط سمی و نشانه های آن

قسمت ششم - روابط سمی و نشانه های آن

سوال اینکه اگر شخصی در یک رابطه سمی باقی بماند چه اتفاقی میافتد؟ چرا باید این رابطه رو قطع کنیم و سوگ رو تحمل کنیم؟

قسمت هفتم - روابط سمی و نشانه های آن

قسمت هفتم - روابط سمی و نشانه های آن

آیا دسته بندی خاصی برای آدمهای رابطه سمی وجود داردند یا همه یکسانند؟ سوال خوبیست ...