مراقبت از خود در روابط عاطفی


مجموعه وبینارهای آموزشی بهداشت روان مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع: مراقبت از خود در روابط عاطفی

مدرس: دکتر ربابه نوری


اشتراک در شبکه های اجتماعیارسال دیدگاه