آزار هیجانی در بزرگسالی و پیامدهای آن


مجموعه وبینارهای آموزشی بهداشت روان مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع: آزار هیجانی در بزرگسالی و پیامدهای آن

مدرس:دکتر ربابه نوری


اشتراک در شبکه های اجتماعیارسال دیدگاه