سوء استفاده عاطفي چيست؟

تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ تعداد بازدید: 3315

هنگامي كه افراد ارتباط برقرار مي كنند، گاهي اوقات ممكن است قرباني سوء استفاده عاطفي قرار بگيرند. از آن جايي كه در زندگي دانشجويي، ارتباطات با همسالان بسيار زياد و متنوع است، به منظور پيشگيري از سوء استفاده عاطفي و تاثيرات شديد و گسترده آن بر زندگي دانشجويان، در اين قسمت به مرور سوء استفاده عاطفي پرداخته مي شود.

سوء استفاده عاطفي چيست؟

سوء استفاده عاطفي چيست؟

سوءاستفاده عاطفي، نوعي الگوي رفتاري است كه در يك رابطه  شكل مي گيرد به طوري كه يكي از اشخاص، سعي دارد رفتارهاي شخص ديگر را  كنترل كند. سوء استفاده عاطفي باعث كنترل يكي از افراد بر ديگري مي شود به طوري كه باعث تخريب خودپنداره شخص ديگر شده، در حدي كه شخص ديگر حتي نسبت به خود نيز شك مي كند به طوري كه حتي نمي تواند به قضاوت خودش نيز اعتماد كند.

سوء استفاده عاطفي، در هر رابطه اي ممكن است به وجود آيد: رابطه هم اتاقي ها، رابطه دوستان قديم و جديد، روابط عاشقانه، رابطه بين نامزدها، آَشنايي هاي دختر و پسر، زن و شوهرها، و ... . به همين دليل، ممكن است اين پديده را در روابط مختلفي مشاهده كنيد. مهم آن است كه مراقب باشيد در چنين رابطه اي وارد نشويد يا اگر در شخص ديگري مشاهده كرديد، به او كمك كنيد تا بتواند خود را از چنين رابطه مخرب و ناسالمي بيرون آورد.

مي توان گفت عمدتاً، سوء استفاده عاطفي به صورت هاي زير رخ مي دهد:

  • اجبار به انجام خواسته ها،
  • تحقير،
  • جدا  و منزوي كردن،
  • كاهش اعتماد به نفس،
  • برتر بودن از نظر قدرت.

اشتراک در شبکه های اجتماعیارسال دیدگاه