09104945869 - 02188780075 info@andishemehr.com

header

مقالات اختلالات روانی

صفحه اصلی / مقالات / اختلالات روانی

اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی

اضطراب پیش بینی یک تهدید یا خطر است. اختلالات اضطرابی در خانم ها شایع تر از آقایان هستند. تقریباً این اختلالات در خانم ها دو برابر بیشتر از مردان است. اختلالات اضطرابی، انواع مختلفی دارند...

اختلالات افسردگی

اختلالات افسردگی

یکی از هیجان هایی که هر انسانی در زندگی تجربه می کند، افسردگی است. هر زمانی که انسان فقدانی را تجربه کند، دچار احساس افسردگی می شود. ولی، اگر مدت یا شدت افسردگی در حدی شدید باشد که...

اختلال نقص توجه، بیش فعالی یا ADHD

اختلال نقص توجه، بیش فعالی یا ADHD

یکی از بیماری های مهمی که در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رشد و پرورش فرزندان باید به آن توجه جدی کرد، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی یا ADHD است...

اختلال وسواس

اختلال وسواس

یکی از اختلالات روانی شایع که علاوه بر رنج و عذاب، اثرات منفی زیادی بر زندگی بیمار و خانواده وی می گذارد، وسواس است. وسواس، به دو صورت است: فکر وسواسی یا رفتار وسواسی.